nika.2017@yahoo.com 047/610-971 Мобилен :075/433-427 078/234252

Нашата понуда

НИКА ЛОГИСТИК ДООЕЛ – БИТОЛА е фирма која поседува лиценца за управување со станбени згради. Со нашата професионалност и искуство, нудиме ефикасно и навремено извршување на сите тековни потреби кои се јавуваат во секојдневното функционирање на вашата станбена зграда. Услуги кои ги нудиме:
• Одржување на хигиената во заедничките простории на станбената зграда (два пати неделно, суво и влажно чистење со хемиски средства кои имаат сертификат за дезинфекција);
• Одржување на електричната инсталација во заедничките простории во станбената зграда (замена на сијалици, електрични прекинувачи, интервенција во електричната инсталација);
• Одржување на лифтови (редовни сервиси, интервенција при дефект на лифт, посебна понуда која вклучува попусти и поволности при замена на врати, електроника и кабина на лифтови)
• Одржување на водоводна и одводна инсталација (тековно одржување);
• Одржување на оџаци (редовно чистење пред секоја грејна сезона);
• Одржување и реконструкција на кровни конструкции, сливници и олуци;
• Одржување на заедничките дворни површини пред станбените згради;
• Одржување и замена на секаков вид оков и дограма во заедничките простории (влезни врати, дограма на степеници);
• Молеро – фарбарски услуги;
• Со секој склучен договор фирмата управител презема обврска да ја молерисува станбената зграда еднаш годишно на сопствен трошок.
Дополнителни услуги кои ги нудиме:
• Професионално чистење на вашиот дом;
• Молеро – фарбарски услуги во вашиот дом;
• Замена на влезни врати;
• Електро услуги;
• Изработка на мебел ( кујни, плакари );
• Замена на дограма;

За нас

НИКА ЛОГОСТИК е специјализирана фирма за управување со вашата зграда. Нашиот стручен тим ке ви ги олесни сите работи околу документација,чистење и плаќање на месечните сметки.

Регистрација

На линкот ке ја видите регистрацијата за управител

Задоволни клиенти

Нови клиенти

Телефонска поддршка

6

Вработени

Услуги

ЧИСТЕЊЕ НА ЗГРАДИ

Чистење на згради и тоа суво 2 пати, влажно 2 пати неделно.

ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИФТОВИ

Во соработка со лиценцирана фирма за одржување на лифтови.

ЧИСТЕЊЕ НА ОДВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Чистење на вашите одводи и канализација со вакум методи по вашњ барање.

ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИКА

Сервис на осветлување и дежурен електричар.

ОЏАЧАРСКИ УСЛУГИ

Одржување на оџаци - чистење од професионалци.

УСЛУГИ ПО ДОГОВОР СО ВАС

Сите тековни проблеми во заедничките простории ги решаваме на ваше барање.

Професионално одржување и чистење на:

Домови;
Деловни објекти;
Индустриски објекти;
Ординации.

Чистење на објекти во Битола


Чистење на објекти во Прилеп


Често поставувани прашања

Како да ве ангажираме за нашата зграда?

Потребно е да не контактирате на еден од телефонските броеви кој се во контакт рубриката или да ни пратите е-маил .

Кои услуги ке ги добиеме доколку ве ангажираме?

Доколку се одлучите и потпишеме договор,вие,како наши клиенти ке ги добиете следните услуги:одржување на хигиена, промена на изгорени сијалици по ходниците, посно молерисување на заедничките простории на наш трошок, редовна уплата на сметките за електрична енергија итн.

Како да извршам уплата за сметка/фактура?

Секој сопственик на посебен дел – станар уплаќа средства на сметка кои се однесуваат на Фондот за редовно одржување и резервен фонд. Средствата на резервниот фонд можат да се користат само за трошоците за одржување и потребните подобрувања предвидени во планот за одржување и за нужните работи на одржување. Итни работи на одржување се работи на одржување кои не се предвидени во планот за одржување и кои не би било разумно да се одолговлекуваат, бидејќи нивното неизвршување би значело значително влошување на условите за престој за сите или некои одделни делови на повеќестанбената зграда или пак поради неизвршување би можела да настане поголема штета на одделните делови на станбената зграда, односно на трети лица. За итни работи на одржување се сметаат и работите на одржување утврдени со судска одлука согласно член 13 од Законот за домување.

Контакт

Пелагонка 2

Ул."Климент Охридски" бр.33- 8/1, Битола

Е-маил

nika.2017@yahoo.com
contact@nikaupravitel.mk

Поикај те не на

047-610-971
075-433-427
078-234-252

Пратете преку е-маил прашање до вашиот управител

Вашиот е-Маил
Наслов на пораката
Внесете ја пораката